BEKARLAR İÇİN EVLİLİK BÜYÜSÜ

27 Ağustos

2013
evlenme

Evlilik büyüsünde ki amaç; eşler arasındaki evlenmeye bariyer olacak vatandaşların ikna olmasını sağlamak ya da karşı cinsi evlenmeye ikna etmektir. Tesiri hayat boyu sürebilir. Doğru müşterek şekilde uygulandığı taktirde oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu büyüde mühim olan, işlem yaptıran şahsın samimiyetidir. Hayırlı müşterek evlilik inşa etmek isteyenler ve kısmetin açılması göre (Cuma haset yapılacaklar) 21 devir boyunca her devir 1 bardak suya 101 defa, ”Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba” okunması ve bu suyun evlenmek … Cuma haset 100 sefer okunan istek duası Cuma haset sela süreyi 100 sefer okuyan dileğine kavuşur Tanrı Teala’nın izniyle. Sübhan – Tanrı ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe illallahu … Evlilik göre Cuma suresi Helalinden hayırlı müşterek evlilik göre Cuma suresi 18 defa okunur. Bismillahirrahmanirrahim 1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi. 2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen .. .

Evlilik Büyüsü Ne Tür Bir Büyüdür

27 Ağustos

2013
evlenme

Birbirini seven okunuşu evlenme kararı alan sevgililerin evlilik kararı, ailelerince ya da başka kişilerce engellenmesi halinde , engel olan vatandaşların yumuşaması okunuşu bu evliliğe ikna olmasını sağlamak için vefklerden yardım alınarak evlilik sağlanır. Evlilik Büyüsü olarak bilinse de olabildiğince etkili müşterek vefk uygulamasıdır.

Temelinde birbirini seven iki insanın, evlenerek sevinçli müşterek yuva kurmaları okunuşu sevenlerin ayrılmaması için emek sarf edilmesinin okunuşu aile temellerinin atılması için yapılan bu vefk şekli olan Evlilik Büyüsü nün dinen müşterek sakıncası yoktur. Tesiri hayat boyu parça eder.

Evliliğe ikna etme büyüsü

27 Ağustos

2013
evlenme

Başlamadan geçmiş zaman gusül abdesti alınacak. Hiç kullanılmamış iç çamaşırı giyilecek ve İki rekât Allah rızası göre namaz kılınacak. Namazdan hemen sonra ,bizim göre hayırlı olacak bir partner bulmak, hayırlısıyla sevinçli bir evlilik yapıp hayırlı bir yuva kurmak niyeti ile niyetlenip 4356 kez Evet Allah ismi şerifiyle okumaya başlanacak. Her yüze geldiğimizde Nahl suresi 72. ayeti 66 defa okunacak. Okurken içine ayet yazılan kırmızı pek mendil ya da kumaş parçası kalbin üzerine konacak. Okuma sırasında ve daha hemen sonra iki göğüs aralarında duracak. Evlilik gerçekleşene dek durması hayırlıdır.

Sevgili için sıcaklık duası

01 Ağustos

2014

Her kim! Aşağıda gelen duayı, matlubunun saatinde, sevdiği kimsenin yedi tel saçı üzerine yüz bir defa okuyup beraberinde taşırsa sevgilisini tamamen kendisine bağlamış olur.

Yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn* Yağşen nas haza azabün eliym*

Birisini seviyorsunuz o kişiyle evlenmek istiyorsunuz ama o sizinle evlenmeyi düşünmüyorsa sizi geçici bir aşk gibi görüyorsa veya kendini evliliğe hazır hissetmiyorsa ve siz evliliğe çok hazırsanız yuvanızı onunla kurmak istiyorsanız bizim bu konu hakkında yaptığımız bazı işlemlerimiz var. Bu işlemler sizin istediğiniz şeyi size verir. Sevdiğinizin sevgisini istiyorsanız sevdiğiniz size aşık olur, ayrılmasını istiyorsanız ayrılır. Evlenmek istiyorsanız sevdiğiniz sizinle evlenmek ister. Konu hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Kocamın bana iyi davranması için dua

11 Şubat

2014

Kocanızın size daha iyi davranması yani size aşık olması yada sevmesi için bir takım dualar ve vefk tılsımları vardır.Bu dualar doğru bir medyum hoca tarafından yapıldığında son derece etkili ve kuvvetlidir.

 
ve elkaytü aleyke mehabbeten minni.

Fatiha suresiyle mendel uygulaması; aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. Kizbere leban-ı zekerle buhur edilir. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülenedek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur, selam verir. Selamı alınıp hacet söylenir. O da, açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir.
Vefk:
sevdigini-asik-etmek-duasi

Eşlerin mutlu olması için dua

11 Şubat

2014

Karı koca eşler arasındaki soğukluğu gidermek eşinizin size daha iyi ve daha sevecen davranması için çeşitli dua ve vekf tılsımları vardır.Bu vefk tılsımları ile kocanızı kendinize bağlayabilir ve onun sizi daha çok sevmesini sağlayabilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahiym*ya sin* vel kur’anil hakiym*inneke leminel mürselin*ala sıratın mustakiym.
(70 defa)*tenziylel azizir rahiym….. sonuna kadar devam edilir.

İrsal-i hatif; bir kağıt üzerine, zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır, her seferinde tevkil yapılır. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. Ağzı balmumuyla kapatılır, ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir.
Gam ve kederin izalesi; sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider, yerini sevinç ve rahatlama alır.

Dua:
sevdigini-kendine-asik-etme2

sevdiğinin seni özlemesi için dua

11 Şubat

2014

Sevdiğiniz kişşi eğer son zamanlarda aranız çok kötü ise devamlı kavga edip tartışma ortamı oluyorsa sevdiğiniz ile sürekli aranızın iyi olması ve size karşı özlem duyması için aşağıdaki dua sürekli olarak okuyabilirsiniz

 

“amenna billahi ve resulih ve enibı ila rabbikim ve eslimü”

İrsal-i hatif; bir kağıt üzerine, zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır, her seferinde tevkil yapılır. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. Ağzı balmumuyla kapatılır, ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir.

Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir.
Gam ve kederin izalesi; sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider, yerini sevinç ve rahatlama alır.
Dua:

sevgilim-ozlesin-duasi

Mum duası

11 Şubat

2014

Mum duası sevdiğiniz bir kişi’ye okunan bir uygulamadır vefk tılsımları ile yapılan bu uygulama ile sevdiğiniz bir kişi’nin ilgisini çekmek için yapılan uygulamalardır.Mum duası oldukça kuvvetli bir uygulamadır.Mum duası ile birine aşık etmek kendine bağlamak için vefk uygulaması yapılmaktadır.Babil mumu ile yapılan bu uygulama mum sönünceye kadar yapılır.

Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki; bu esma adedi teksiriyle, aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür.

Vefk:
mum-duasi

Ayrılan sevgilileri birleştirme duası

11 Şubat

2014

Ayrılan iki sevgili birleştirmek onların tekrar barışmasını sağlamak bir birlerine olan ilgileri arttırmak için aşağıdaki uygula yapılmaktadır.

Bismillahirahmanirahim
Ya men lâ ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menlâ yeblûğu kudretühü ferric anni.

On kere Allahu elber, on kere besmele, on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. Buhuru haşeb-i işrak’tır, ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır.
Davet:

ayrilan-sevgili-icin-dua

Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse, dört yüz kere vedud esması zikredilir. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için; okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa, o iki kişi hemen o an birbirine dost, araları da ıslah olur.

Evlilik için dua

11 Şubat

2014

Bir çok defa seven kişiler tarafından okunumuş olan dua oldukça etkili olup seven kişileri birleştirmiş ve mutlu bir evlilik yapmalarında yol açmıştır
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

 

Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti; riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. Birinci veya ikinci yada üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü, başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. Fasih bir dille selam verir, edeb ve huşuyla selamı alınır. Sonra hadim, isteğin ne olduğunu sorar. Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum, elini bana uzat,sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir.Hadim fermanı verir, ferman avuçta tutulur, bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. Sonra hadime, bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. Bir cevher ya da bir yüzük verir. Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. Riyazet müddetince buhur, leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır, etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır.
Vefk:

evlilik-icin-dua

Kocayı kendine bağlamak için dua

11 Şubat

2014

Kocanız ile son zamanlarda aranız çok kötü ise sürekli olarak kavga ediyorsanız aşk vefk ve bağlama duaları ile kocanız çok uzaklarda olsa bile aranızı düzeltebilir ve sürekli olarak muhabbeti sağlayabiliyorsunuz.

Hatemallahü ala kulubihim “Sizin Adınız” ve “Kocanızın Adı” ala sen’ihim, ve ala ebsarihim ğaşaveh, ve lehüm azabün aziym
Ve cealna mim beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun

 

Her kim aşağıdaki vefki yazar, etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur. Sihir ona isabet etmez, ins, cin ve hayvan şerrinden emin olunur.Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz.Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur.
Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa, meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur.
Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız, zalim ve hasid giremez.

Vefk:

kocayi-kendine-baglamak-dua

Sevgilimle Evlenmek İçin Dua

11 Şubat

2014

Sevgiliziz ile aranız kötü ise devamlı kavga ediyorsanız sevgiliniz ile evlenmemenizi isteyen kişiler veya aranızı bozmak isteyen kişiler var ise aşağıdaki dua ile sevgiliniz aklında sürekli olucaksınız

Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulamaBilinmelidir ki; bu isim anahtar olarak adlandırılır, adedi 11, 111 ve 1111adedlerine tekabül eder. Bunun dabbesi, muglakı ve ism-i şerif vardır, bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. Sonra üç defa dabbe okunur, sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere, aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir.

Dabbe;
İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir:
Muglakın şekli aşağıdaki gibidir:

sevgilim-evlilik-duasi

Ya eyyühellezine amenü inne min ezvaciküm ve evladiküm adüvven leküm fahzeruhüm*Ve in ta’fu ve tasfehu ve tağfiru fe innellahe ğafurun rahıym*İnnema emvalüküm ve evladüküm fitneh*Vallahü ındehu ecrun azıym*Fettekullahe mesteta’tüm vesmeu ve atuy’u ve enfiku hayran li enfüsiküm*Ve men yuka şihha nefsihi fe ülaike hümül müflihun*

Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234
ask